top of page

SjöLund

SjöLund är Sveriges äldsta navalakademiska corps (förening) som grundades 1964 av ett glatt sällskap i Kungliga Flottans reserv, tillika studenter vid Lunds Universitet.

Framför andra bör nämnas FK em I Hans Josefsson, corpsets grundare och förste Flaggkapten (ordförande) & FK em II Olof Stenhammar. Båda har initialt varit med och byggt upp föreningen och håller än idag god kontakt. Efterföljande Flaggkaptener har byggt på denna stabila grund och bidragit till SjöLunds utveckling samt upprätthållandet av våra traditioner - Hurra!

SjöLunds syfte är att som avkoppling från arbete och studier samla ledamöterna kring akademiska och örlogsmässiga traditioner, att hävda flottans intressen, att hålla kontakt med de aktiva kamraterna i Flottan samt att verka för fast sammanhållning mellan ledamöterna och Försvarsmakten.

Tack vare ledamöternas spridning i näringslivet i Sverige och utomlands sker även informationsutbyte med företag och andra delar av samhället utanför studentlivet och Flottan. SjöLunds många ledamöter består därför av aktiva studenter och emeriti utspridda i ett globalt nätverk, från Cape Town till Öresund - Hurra!

Vi huserar i AF-borgen (Lundagård) dit alla studenter vallfärdar. Mässen (föreningslokalen) är belägen i ett av Akademiska Föreningens torn varifrån sundet och Danmark kan siktas med viss möda!

Har du tjänstgjort i flottan, minimum genomfört GU, och studerar i Lund med omnejd (exempelvis Malmö eller Alnarp) och vill ta del av vår fantastiska verksamhet? Då är du varmt välkommen att ta kontakt med SjöLund via någon av våra kommunikationskanaler!

BALTO-7.jpg
bottom of page