top of page

SjöLund, vilka är vi?

SjöLund – Sveriges äldsta navalakademiska förening – grundades 1964 av ett glatt sällskap i Kungliga Flottans reserv, tillika studenter vid Lunds Universitet.

Framför andra bör nämnas FK em I, d v s föreningens grundare och förste ordförande, Hans Josefsson, men också FK em II, Olof Stenhammar. Båda har initialt varit med och byggt upp föreningen och håller än idag god kontakt.

SjöLunds syfte är att som avkoppling från arbete och studier samla ledamöterna kring akademiska och örlogsmässiga traditioner, att hävda flottans intressen, att hålla kontakt med de aktiva kamraterna i Flottan samt att verka för fast sammanhållning mellan ledamöterna och Försvarsmakten.

Tack vare ledamöternas spridning i näringslivet i Sverige och utomlands sker även informationsutbyte med företag och andra delar av sammhället utanför studentlivet och Flottan. Av SjöLunds 255 ledamöter är ett tiotal aktiva studenter och resterande utspridda i ett globalt nätverk!

Vi huserar i AF-borgen i Lundagård dit alla studenter vallfärdar. Mässen (vår föreningslokal) är belägen i ett av Akademiska Föreningens torn varifrån sundet och Danmark med viss möda kan siktas!

Varje år håller föreningen med bal i Lund, alltid med ståtlig middag på Grand Hotêl. Inför denna bal skickas närmare tusen inbjudningar ut först och främst till Kung Carl XVI Gustaf, egna ledamöter såväl som dotterföreningars ledamöter samt till flottans förband. Flaggen (motsv. styrelse) och SjöLundscorpsens agenda är i övrigt fylld med händelser i Lund och runtom i Sverige, vilket kan ses på startsidan!

bottom of page