Inspector, Flaggen och Aktiva Corps

Inspector

Inspector, Konteramiral Leif Nylander

Flaggen

FK, Emil Silfverberg

1.FA,  Petter Lindahl

2.FA, Eric Lindgren

SP, Fredrik Zetterblom

Flöjt, Daniel Stafsing

Aktiva Corps

SpritO, Henrik Nilsson
SkjutO, Caroline Bäckström

MässB, Linus Henning
MässBef, Fredrika Ljung
Asp, Oscar Andersson
Asp, Jacob Gunnarson
Asp, Martin Wallin 
Asp. Caroline Carlsson