top of page

Inspector Emeriti

SjöLund har haft 10 stycken Inspectorer sedan föreningens födelse. 

Inspectores emeriti

Inspector em I Amiral Stig Bergelin

Inspector em II Amiral Oskar Krokstedt

Inspector em III Amiral Rolf Rheborg

Inspector em IV Amiral Bror Stefenson

Inspector em V Amiral Bengt Schuback

Inspector em VI Amiral Göran Wallén

Inspector em VII Amiral Peter Nordbeck

Inspector em VIII Amiral Sten Swedlund

Inspector em IX Amiral Torsten Lindh

Inspector em X Amiral Jörgen Ericsson

bottom of page